20 Cdo 2623/2013
Datum rozhodnutí: 23.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2623/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Jeremenkova 11, identifikační číslo osoby 47672234, zastoupené JUDr. Annou Antlovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sadová 2650/20, proti povinnému R. Š. , zastoupenému Mgr. Martinem Rybnikářem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 3, pro 20.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 EXE 10372/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2013, č. j. 66 Co 67/2013-61, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání (§ 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012) proti usnesení ze dne 25. 6. 2012, č. j. 92 EXE 10372/2012-22, jímž okresní soud nařídil exekuci k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 20.400,- Kč a nákladů exekuce a jejím provedením pověřil JUDr. Antonína Dohnala. Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu