20 Cdo 2619/2013
Datum rozhodnutí: 20.09.2013
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř.20 Cdo 2619/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Ing. M. L. , proti povinnému Z. D. , zastoupenému JUDr. Lubomírem Kolaříkem, advokátem se sídlem v Pelhřimově, Svatovítské náměstí 126, pro 3.878,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5Exe 18/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře z 21. března 2013, č. j. 15Co 196/2013-32, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 23. 7. 2013 (na č. l. 55), vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. září 2013


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu