20 Cdo 2618/2010
Datum rozhodnutí: 11.08.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 2618/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, proti povinné K. C. , pro 10.292,- Kč a 30.523,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 Nc 131/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2009, č. j. 21 Co 281/2009-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 12. 2. 2009, č. j. 48 Nc 131/2009-3, kterým soud prvního stupně nařídil podle vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR, Územního pracoviště Praha západ, ze dne 9. 10. 2008, č. 2940800867, k vymožení pohledávky ve výši 10 292,- Kč a 30 523,- Kč a nákladů exekuce exekuci na majetek povinné. Jejím provedením pověřil JUDr. Hanu Šajnerovou, soudní exekutorku.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Proto ji obvodní soud usnesením ze dne 2. 12. 2009, č. j. 48 Nc 131/2009-21, doručeným 21. 12. 2009 (vhozením do schránky), vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, včetně nezbytných obecných náležitostí (§ 42 odst. 2 o. s. ř.), dovolacích důvodů a dovolacího návrhu; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno. Povinná na výzvu soudu nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2010 JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu