20 Cdo 2605/2003
Datum rozhodnutí: 21.10.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2605/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. N., prodejem movitých věcí pro částku 328.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 2393/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. července 2003, č. j. 29 Co 434/2003-20, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které posléze, podáním z 22. června 2004 doručeným Nejvyššímu soudu 23. června 2004, vzal v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že má možnosti, jak s oprávněnou věc pohledávky dořešit dohodou o narovnání.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2004

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu