20 Cdo 2598/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2598/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny, ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné CCRB a.s. , se sídlem v Praze, Olivova 948/6, identifikační číslo osoby 247 23 576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, proti povinnému M. D´A. , zastoupenému Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská 5, pro 538.051,75 Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 431/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 14 Co 180/2013 - 159, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání povinného proti výroku III. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2013, č. j. 14 Co 180/2013 - 159, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu