20 Cdo 2589/2003
Datum rozhodnutí: 17.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2589/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné H. M., zastoupené advokátem, proti povinnému J. M., zastoupenému advokátem, prodejem nemovitostí, pro 526.520,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 40 E 1088/99, o dovolání V. V. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30.7.2003, č.j. 20 Co 68/2003-204, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně tak, že se V. V. příklep neuděluje, podala jmenovaná dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř., ve znění zákona č. 30/2000 Sb., platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; ostatním účastníkům ve stadiu dovolacího řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu