20 Cdo 2572/2011
Datum rozhodnutí: 01.09.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2572/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Matco, s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Opatovická 1659/4, identifikační číslo osoby 26425033, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a , proti povinným 1) Ing. K. F. , zastoupenému Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 4, 2) B. F. , 3) J. F. , a 4) K. F. , pro částku 207.716.296,54 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 28 Nc 9714/2008, o dovolání 1) povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 6. 3. 2009, č. j. 20 Co 77/2009-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. 1) povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení
částku 12.360,- Kč k rukám advokáta Mgr. Tomáše Rašovského.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal 1) povinný dovolání, které pak podáním z 12. 4. 2011 (na č. l. 206), doručeným okresnímu soudu následujícího dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a oprávněná tak má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní pomoci v částce 10.000,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1, § 15, snížené podle § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v částce 300,- Kč, jakož i DPH ve výši 20 %, tj. částce 2.060,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2011

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.
předseda senátu