20 Cdo 2553/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 2553/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny, se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 975 18, proti povinné K. K., pro 45.944,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29Nc 229/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 31. ledna 2013, č. j. 10Co 615/2012-63, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 31. ledna 2013, č. j. 10 Co 615/2012-63, podle ustanovení § 241b odst 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu