20 Cdo 2546/2013
Datum rozhodnutí: 02.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2546/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinné H. D. , pro 7.185,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 3679/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 19 Co 428/2012-53, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2012, č. j. 73 EXE 3679/2010-41, jímž obvodní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6.908,- Kč s příslušenstvím a 277,- Kč. Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. října 2013


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu