20 Cdo 2541/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2541/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., zastoupené advokátkou, proti povinnému Mgr. F. K., zastoupenému advokátkou, pro 10.612,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 E 820/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 1. 2007, č. j. 24 Co 3062/2006-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 7. 9. 2006, č. j. 21 E 820/2006-7, jímž okresní soud nařídil podle platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne 30. 1. 2003, č. 4240300388 a č. 4240300387, ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 12. 4. 2006, č. j. 2438/03/Mi a č. j. 2439/03/Mi, k vydobytí pohledávky ve výši 10.612,- Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí ve výši 6.134,50 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Podáním ze dne 16. 5. 2007 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2007

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu