20 Cdo 25/2017
Datum rozhodnutí: 19.01.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 25/2017U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinné J. R. , pro 1022 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 4408/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2015, č. j. 20 Co 685/2014-44, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 2. 10. 2014, č. j. 81 EXE 4408/2013-39, kterým Městský soud v Brně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání však není přípustné, protože usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2017


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu