20 Cdo 2470/2013
Datum rozhodnutí: 17.09.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 2470/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněné DUROFIN REAL spol. s r. o. , identifikační číslo osoby 27843491, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Nádražní 962/123, proti povinnému E. K. , pro 360.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21EXE 377/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29. března 2013, č. j. 10Co 186/2013-88:


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29. března 2013, č. j. 10Co 186/2013-88, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

V Brně dne 17. září 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu