20 Cdo 2440/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2440/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, proti povinnému R. Š. , zastoupenému Mgr. Martinem Rybnikářem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 3, pro 38.434,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 Nc 10784/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. března 2013, č. j. 66 Co 779/2012-84, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 15. 6. 2012, č. j. 49 Nc 10784/2006-62, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 38.434,80 Kč s příslušenstvím. Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. září 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu