20 Cdo 2440/2007
Datum rozhodnutí: 11.10.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2440/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) J. K. a b) M. K. proti povinným 1) E. H., t.č. neznámého pobytu, zastoupené opatrovníkem městem Teplice nad Metují, a 2) F. H. zastoupenému advokátem, pro částku 1.500.000,- s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. E 2291/2000, o dovolání povinného Františka Holubce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 23. 8. 2006, č. j. 20 Co 355/2006-178, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný F. H. podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 5. dubna 2007, doručeným osobně okresnímu soudu 6. dubna téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněným, jež by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. října 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu