20 Cdo 2414/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 2414/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ESSOX s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, proti povinnému M. V. , pro 3.315,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 27 Nc 6348/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 9. 2010, č. j. 9 Co 748/2010-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í : Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 23. 6. 2010, č. j. 27 Nc 6348/2009-35, kterým okresní soud zamítl návrh povinného, aby exekuce nařízená okresním soudem dne 4. 3. 2009 pod č. j. 27 Nc 6348/2009-5 byla zastavena.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním. Poté jej okresní soud vyzval usnesením ze dne 4. 1. 2011, č. j. 27 Nc 6348/2009-64, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví. Povinný na výzvu soudu sdělil mimo jiné, že podané dovolání je v souladu s platnými předpisy a že výzvu soudu pokládá za nedůvodnou.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu