20 Cdo 2410/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2410/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., ve věci žalobkyně J. R. , proti žalované Telefónica Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 601 93 336, o vylučovací žalobě, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 78/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 2013, č. j. 18 Co 101/2013 - 16, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2013, č. j. 18 Co 101/2013 - 16 (jímž odmítl podání žalobkyně datované dnem 30. 1. 2013, doručené Městskému soudu v Brně dne 31. 1. 2013, označené jako odvolání a opatřené č. j. 17 C 78/2012 - 5 ), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, jelikož směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu