20 Cdo 2402/2002
Datum rozhodnutí: 30.01.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2402/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. s., akciová společnost, proti povinnému J. Š., zastoupenému advokátem, srážkami z jiných příjmů, pro pohledávku ve výši 21.971,10,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. E 1442/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2002, čj. 20 Co 143/2002-16, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 a § 243c odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 30. ledna 2003

JUDr. Vladimír Ku r k a, v. r.

předseda senátu