20 Cdo 2384/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 2384/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 250 83 236, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4 Chodově, 7. května 1109/26, proti povinnému R. K., zastoupenému Mgr. Ondřejem Mičaníkem, advokátem se sídlem v Ostravě Hrabůvce, U Skleníku 1905/7, pro 6.625,80 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91EXE 14818/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 15. dubna 2013, č. j. 9Co 314/2013-81, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 11. února 2013, č. j. 91EXE 14818/2011-67, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl.

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu