20 Cdo 2384/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
; 20 Cdo 2384/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Mgr. M. M. , správce konkurzní podstaty úpadce S & Partner, a. s. , se sídlem v Ostravě, Mariánských Horách, 28. října 219/438, zastoupeného Mgr. Sylvou Pahutovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Masná 10, proti povinnému BONVER, v.o.s. , se sídlem v Praze 1, Starém Městě, Jakubská 647/2, pro 1,051.431,- Kč a 134.529,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 Nc 108/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze z 16. 7. 2009, č. j. 20 Co 144/2009-72, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Proti shora označenému usnesení městského soudu podal oprávněný dovolání, které pak podáním z 8. 12. 2010, doručeným dovolacímu soudu 10. 12. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu