20 Cdo 2363/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 2363/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 649 49 681, proti povinné P. Ž., pro 3.618,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 28EXE 1325/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze 14. ledna 2013, č. j. 14Co 621/2012-44, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle § 44 odst. 7 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 odmítl odvolání povinné proti usnesení z 20. prosince 2010, č. j. 28EXE 1325/2010-9, kterým okresní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští. Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl. O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu