20 Cdo 2362/2013
Datum rozhodnutí: 10.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 266 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 2362/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezl. M. K. , zastoupené matkou D. Š., proti povinnému Š. K. , pro 14.897,- Kč, o odklad provedení výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 126 E 614/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2013, č. j. 66 Co 433/2013 - 35, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2013, č. j. 66 Co 433/2013 - 35, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. září 2013

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu