20 Cdo 2359/2004
Datum rozhodnutí: 16.12.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2359/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného T M. C. R., a.s., proti povinné I. V., prodejem movitých věcí pro 6.490,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 71 E 1033/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.října 2003, č.j. 18 Co 544/2003-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které poté podáním ze dne 26.1edna 2004 (č.l. 38), došlým okresnímu soudu 14. dubna téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu