20 Cdo 2354/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243c o. s. ř., § 10a o. s. ř.
20 Cdo 2354/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné ČSAD Kyjov a.s. , se sídlem v Kyjově, Boršovská 2228, identifikační číslo osoby 494 47 009, zastoupené obecným zmocněncem JUDr. K. L., proti povinnému J. P. , pro 89.168,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 Nc 2274/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. prosince 2010, č. j. 12 Nc 430/2010 - 156, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Podáním ze dne 19. 1. 2011, označeným mj. jako dovolání, doplněným podáním ze dne 22. 2. 2011, povinný napadl shora označené usnesení, jímž Krajský soud rozhodl, že soudce JUDr. Aleš Vylam není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 Nc 2274/2004.

Nejvyšší soud je soudem funkčně příslušným k projednání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 10a o. s. ř.). Rozhoduje-li krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost k projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2001, číslo 10, pod číslem 129, nebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 11/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a Stanovisek).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. července 2011 JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu