20 Cdo 2338/2003
Datum rozhodnutí: 21.07.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2338/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné S., a.s., zastoupené advokátkou, proti povinné W. P., spol. s r.o., pro částku 19.000,- Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Pelhřimově, pod sp. zn. 5 Nc 1377/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 25. července 2003 č. j. 15 Co 453/2003-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, které posléze, podáním z 23. dubna 2004, došlým Nejvyššímu soudu 27. dubna téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. července 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu