20 Cdo 2302/2004
Datum rozhodnutí: 16.12.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2302/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Z. F., proti povinným 1) F. M., a 2) I. M., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 E 1094/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26.února 2004, č.j. 56 Co 73/2004-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 3. října 2004, došlým okresnímu soudu 5. října téhož roku, v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinným, jež by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2004

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu