20 Cdo 2301/2002
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b předpisu č. 99/1963Sb., § 218 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2301/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny ČR Okresní pojišťovny v P., proti povinnému K. K., zastoupenému advokátem, pro 9.379,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 E 112/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2002, č.j. 22 Co 204/2002-40, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu