20 Cdo 2290/2002
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2290/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému K. K., zastoupenému advokátem, pro 6.002,- Kč přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 72 E 1368/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 11. 2001, č.j. 11 Co 511/2001-9, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu