20 Cdo 225/2003
Datum rozhodnutí: 26.11.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 225/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Pražské správy sociálního zabezpečení, územního pracoviště pro P., proti povinnému R. M., zastoupenému advokátkou, pro 3 666.462,- Kč zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 2561/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2002, č.j. 20 Co 53/2002-20, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, větou první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 26. listopadu 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu