20 Cdo 2245/2002
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2245/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. U., zastoupené V. U., proti povinné V. K., zastoupené advokátkou, vyklizením nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 E 993/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2002, č.j. 20 Co 96/2002-34, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu