20 Cdo 2244/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 2244/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 256 72 720, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1, adresa pro doručování Římská 36, 120 00 Praha 2, proti povinnému K. H., pro 11.575 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36EXE 45274/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze z 11. února 2013, sp. zn. 17Co 289/2012, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud změnil usnesení z 28. 12. 2011, č. j. 36EXE 45274/2011-39, ve znění usnesení z 14. 11. 2012, č. j. 36 EXE 45274/2011-55, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, podala oprávněná dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu