20 Cdo 222/2003
Datum rozhodnutí: 29.04.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 222/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Pražské správy sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, proti povinnému J. J., za účasti manželky povinného I. J., oběma zastoupeným advokátem, pro částku 628.821,- Kč s příslušenstvím zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 E 47/2001, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2002, č. j. 6 Co 582/2002-58 , takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný a jeho manželka podali dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, které posléze, podáním z 13. února 2003, došlým Nejvyššímu soudu 17. února téhož roku, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2003

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu