20 Cdo 2203/2011
Datum rozhodnutí: 27.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2203/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného statutárního města Olomouc , se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, proti povinnému P. N. , pro 1000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 Nc 6050/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 1. 2011, č. j. 40 Co 1088/2010-229, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 10. 2010, č. j. 47 Nc 6050/2008-215, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, doručený Okresnímu soudu v Olomouci dne 1. 2. 2010 a doplněný podáním doručeným témuž soudu dne 24. 2. 2010 a zamítl též návrh povinného na zastavení exekuce a odklad provedení exekuce, doručený Okresnímu soudu v Olomouci dne 8. 4. 2010.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které vzal podáním ze dne 30. 5. 2011 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu