20 Cdo 2186/2006
Datum rozhodnutí: 22.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2186/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinné A. K., pro 24.467,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 E 1452/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004, č.j. 10 Co 382/2004-10, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 11. 2003, č. j. 48 E 1452/2003-3, jímž okresní soud nařídil podle platebních výměrů V. z. p. ČR, k vydobytí pohledávky 24.467,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, který přísluší povinné od České správy sociálního zabezpečení, P., Křížová 25.


Podáním ze dne 12. 4. 2006 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. června 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu