20 Cdo 2157/2010
Datum rozhodnutí: 28.07.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2157/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, Okresní pojišťovny Zlín, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 3910, IČ 41197518, proti povinnému T. V. , pro 4.928,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 E 555/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. dubna 2007, č. j. 44 Co 126/2007 - 23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í : Odvolací soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 17. 6. 2004, č. j. 23 E 555/2004 - 4, kterým Okresní soud ve Zlíně nařídil podle platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Okresní pojišťovny Zlín, ze dne 20. 12. 2000, č. 2140003947, ve spojení s rozhodnutím o odstranění tvrdosti ze dne 9. 10. 2003, č. j. 5207/01/F, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4.928,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 6. 8. 2007 dovolání (doručené soudu prvního stupně dne 7. 8. 2007), které vzal podáním ze dne 11. 7. 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 13. 7. 2010, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1
a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. července 2010 JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu