20 Cdo 2143/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2143/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. p. p., a.s., V. I. G., zastoupené advokátem, proti povinnému J. H., pro 2.804,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 Nc 5166/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 9. 2008, č. j. 15 Co 172/2008-22,takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný podal proti v záhlaví uvedenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 25. 3. 2009 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu