20 Cdo 2117/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 2117/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci rozhodnutí oprávněné GE Money Auto, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 601 12 743, proti povinnému Ing. V. A. S. , zastoupenému Mgr. Marií Kurkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Školní 10, pro 241.084,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 54 EXE 913/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 15. ledna 2013, č. j. 17Co 13/2013-72, takto:
Dovolání povinného se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) : Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 15. ledna 2013, č. j. 17Co 13/2013-72, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm není uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).
O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu