20 Cdo 2108/2004
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 218a předpisu č. 99/1963Sb., § 238a odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2108/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. Z. proti povinnému P. Z., zastoupenému advokátem, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 15 E 898/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.10.2003, č.j. 20 Co 466/2003-36, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud pro opožděnost odmítl odvolání (§ 218a o.s.ř.) povinného proti usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, v němž zpochybňuje závěr, že jeho odvolání bylo podáno opožděně.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Zákon tak činí v ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř., avšak napadené usnesení žádnému z nich podřadit nelze; nesouhlas s usnesením odvolacího soudu, vydaným podle § 218a o.s.ř. je možné relevantně vyjádřit jen žalobou pro zmatečnost, již předjímá ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.

Nepřípustné dovolání proto Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu