20 Cdo 2107/2011
Datum rozhodnutí: 01.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2107/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného K. D. , proti povinné M. Š. , zastoupené JUDr. Tomášem Udržalem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 95, pro 308 161,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 Nc 12270/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 27. 7. 2010, č. j. 23 Co 230/2010-92, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 5. 2. 2010, č. j. 16 Nc 12270/2005-72, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, nařízené usnesením ze dne 23. 2. 2005, č. j. 16 Nc 12270/2005-3.

Povinná podala proti usnesení dovolání, které vzala prostřednictvím ustanoveného zástupce podáním ze dne 27. 5. 2011 v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. července 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu