20 Cdo 2106/2011
Datum rozhodnutí: 30.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2106/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze 4, Michli, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 60193336, proti povinné H. H. , právně zastoupené JUDr. Jaroslavou Pavlíčkovou, advokátkou se sídlem v Táboře, Křižíkovo nám. 2881, pro 5.872,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4158/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře z 12. 11. 2010, č. j. 15 Co 734/2010-83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 4. 5. 2011 (na č. l. 111) doplněným 11. 5. 2011 (na č. l. 117), doručeným okresnímu soudu 5. 5. 2011 resp. 11. 5. 2011, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r. předseda senátu