20 Cdo 2102/2007
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2102/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. E. M. M., a.s., proti povinné Ing. J. B., pro částku 22.540,- s příslušenstvím, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 E 755/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 26. 9. 2005, č.j. 12 Co 409/2005-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním doručeným okresnímu soudu 4. dubna 2007, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2007

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu