20 Cdo 2062/2017
Datum rozhodnutí: 03.05.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 2062/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné České republiky Krajského soudu v Hradci Králové , se sídlem v Hradci Králové, Československé armády č. 218/57, identifikační číslo osoby 00215716, proti povinnému RNDr. M. T., Ph.D. , pro 224 416,90 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno město, pod sp. zn. 030 EX 6531/15, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 23 Co 391/2016-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 23 Co 391/2016-157, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatel se dne 10. 4. 2017 dostavil na Exekutorský úřad Brno město a do protokolu sdělil, že své dovolání bere v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2017
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu