20 Cdo 2039/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2039/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města P., proti povinné D. B., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 21 E 536/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. 10.2008, č. j. 29 Co 446/2008-16, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 19. 6. 2008, č. j. 21 E 536/2008-6, kterým okresní soud nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 14 C 187/2007-15, vyklizení bytu povinné č. sestávajícího se ze 2 pokojů a kuchyňského koutu s příslušenstvím ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. v P. IV, a přestěhováním věcí povinné a všech, kdo s ní bydlí na základě jejího práva, do přístřeší, a to buňky č. ve třetím patře ubytovacího zařízení oprávněného na adrese P. IV, ul.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Proto ji soud usnesením ze dne 26. 1. 2009, č. j. 21 E 536/2008-20, doručeným 23. 3. 2009, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka na výzvu nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu