20 Cdo 2029/2013
Datum rozhodnutí: 29.07.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 2029/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněného J. H. , proti povinnému F. Č. , pro 13.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26EXE 7823/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. ledna 2013, č.j. 12Co 1361/2012-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. ledna 2013, č. j. 12Co 1361/2012-35, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. července 2013


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu