20 Cdo 201/2009
Datum rozhodnutí: 12.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 201/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené advokátkou, proti žalované P. spol. s r. o., zastoupené JUDr. T. F., o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 11 C 126/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 1. 2008, č. j. 26 Co 508/2007-79, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil rozsudek okresního soudu ze dne 16. 4. 2007, č. j. 11 C 126/2005-64, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Podáním ze dne 20. 2. 2009, doručeným okresnímu soudu dne 23. 2. 2009, vzala žalobkyně své dovolání zcela zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; žalované, která by měla na jejich náhradu právo, náklady řízení (dle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. března 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu