20 Cdo 2000/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 2000/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněné České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5, Na Baních č. 1535, identifikační číslo osoby 75151481, proti povinnému Ing. V. M. , zastoupenému JUDr. Janem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce č. 124/6, pro 10 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 59 EXE 813/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 26 Co 534/2016-86, takto:

I. Dovolání povinného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 26 Co 534/2016-86, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a dovolání proto není přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 5. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu