20 Cdo 20/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 20/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudů JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. g. s., a. s., zastoupené advokátem, proti povinné M. V., zastoupené advokátem, pro 105.449,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. E 1126/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2002, č.j. 11 Co 720/2001-25, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu