20 Cdo 1982/2002
Datum rozhodnutí: 12.02.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1982/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města D., zastoupeného advokátem, proti povinnému Z. V., zastoupenému advokátem, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech pro částku 280.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 7 E 2447/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. března 2002, č. j. 47 Co 603/2001-41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno.V Brně dne 12. února 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu