20 Cdo 1976/2013
Datum rozhodnutí: 31.07.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201220 Cdo 1976/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Capital Recovery Trust, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 663/28, identifikační číslo osoby 27232174, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinné L. H., pro 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 54 EXE 607/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2012, č. j. 27 Co 526/2012-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Odvolací soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. června 2012, č. j. 54 EXE 607/2012-20, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinné a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku. Usnesení odvolacího soudu povinná napadla dovoláním, které vzala podáním ze dne 26. dubna 2013 zpět.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zastavil.

Dovolací soud rozhodl i o nákladech dovolacího řízení, neboť vymáhaná částka i s příslušenstvím byla uhrazena (viz sdělení exekutora na čl. 73) Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. července 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu