20 Cdo 1963/2007
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1963/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) Z. P. a b) M. P., zastoupených matkou, proti povinnému M. S., pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 56 E 5/2006, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č.j. 53 Co 223/2006-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 16. 4. 2007 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněným, jež by měli na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. července 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu