20 Cdo 1950/2004
Datum rozhodnutí: 18.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1950/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky v exekuční věci oprávněné A. P., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému A. P., zastoupenému advokátem, pro 583.708,- Kč s příslušenstvím, resp. 439.578,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16374/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2003, č.j. 29 Co 333/2003-55, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 4. 2003, č.j. 13 Nc 16374/2002-38, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil exekuci pro 439.578,- Kč a zamítl návrh na zastavení exekuce pro 583.708,- Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 15. 3. 2004 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu